Kendisiyle Yarışan Bir Bölüm

Türk Edebiyatı Bölümü'nün çalışma alanı, başlangıcından bugüne Türk edebiyatıdır. Türk edebiyatı araştırmalarının evrensele açılması ve dünya standartlarını yakalaması hedefine uygun olarak, bölümde, kuramsal, disiplinlerarası ve karşılaştırmalı çalışmalar özendirilmektedir. Ders programı, divan edebiyatından halk edebiyatına, edebiyat kuramlarından, mesnevi seminerine uzanan bir içerik zenginliğine sahiptir. Bölüm, 1998-1999 ders yılında ilk öğrencilerini kabul etmiş, 2001'den bu yana 118 yüksek lisans mezunu vermiştir. 2001-2002'de doktora programı başlamış ve 2005 yılında da ilk doktora mezunu verilmiştir. Mezunlarımız ABD, İngiltere, İran, Polonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Türkmenistan gibi çeşitli ülkelerde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölüme her yıl, tümü burslu olmak üzere, Türk dili ve edebiyatı ile diğer alanlardan yüksek lisans ve doktora öğrencileri kabul edilmektedir. Öğrencilere, çeşitli ölçülerde aylık maddi destek sağlanmaktadır. (Bkz. BAŞVURULAR)

Özgür ve yaratıcı düşünceyi özendiren bölüm, öğrencilerin araştırma, eleştirme, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla dersler çoğu kez sunuşlar, tartışmalar, canlı fikir alışverişi içinde geçmekte, öğrenim yaşamları boyunca öğrencilerin bilimsel sunuşlar ve yayınlar yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler, 2000-2004 arasında 50 farklı dergide 297 yazı yayımlamışlardır. (Bkz. ÖĞRENCİ YAYINLARI)

Önceki yıllarda Şerif Aktaş, Metin And, İlhan Başgöz, Halil İnalcık, Laurent Mignon, Süha Oğuzertem, Zuhal Kargı Ölmez, Engin Sezer, Sevda Şener ve Orhan Tekelioğlu'nun da ders verdiği bölümde hâlen Kudret Emiroğlu, Talât S. Halman, Mehmet Kalpaklı, Öcal Oğuz, Nuran Tezcan, Semih Tezcan ve Hilmi Yavuz ders vermektedir. Ayrıca Gonca Gökalp Alpaslan, Leyla Burcu Dündar ve Nermin Yazıcı da bölümde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. (Bkz. ÖĞRETİM ÜYELERİ)

Bölüm, Türk Edebiyatı Merkezi ile işbirliği içinde, bugüne kadar yaptığı çok sayıda etkinlikle birçok yenilikçi uygulamaya imza atmış, bunlar merkezin düzenli olarak yayımladığı bültende duyurulmuş, ayrıca bültende diğer kurumların bilimsel etkinliklerine ve yayınlarının tanıtımına yer verilmiştir. Ağırlıklı olarak öğrenci yazarların yazılarıyla yayımlanan bülten, Türk edebiyatı alanındaki bilimsel çalışmalarla ilgilenen geniş bir kesime ulaştırılmaktadır. (Bkz. KANAT)

Türk Edebiyatı Bölümü'nün yenilikçi uygulamalarından biri, bazı yıllarda yapılan Genç Eleştirmenler Sempozyumu'dur. Bu sempozyumlarda bölümün öğrencileri yaptıkları çalışmaları izleyicilerle paylaşmakta, bildirilerin çoğu daha sonra çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanmaktadır. (Bkz. ETKİNLİKLER)

Türk Edebiyatı Merkezi, 2004 yılında bir ilke daha imza atarak dünyadaki ilk İngilizce bilimsel Türk edebiyatı dergisi olan Journal of Turkish Literature'ı (Türk Edebiyatı Dergisi) yayımlamaya başlamıştır. (Bkz. JOURNAL OF TURKISH LITERATURE)

Bölümün bir uygulaması da, bölümde yapılan tezlerin tam metinlerinin internet ortamında kullanıcıların erişimine sunulmasıdır. Divan edebiyatı, halk edebiyatı, modern şiir, öykü, roman, tiyatro ve eleştiri alanlarındaki konuları irdeleyen tezler, edebiyat araştırmalarına özgün katkılarda bulunmaktadır. (Bkz. TEZLER.) Tezlerin yazılmasında uyulan standartları belirten "Lisansüstü Tez Kılavuzu"na da sitemizin "Kaynaklar" sayfasından erişilebilmektedir.

Türk Edebiyatı Bölümü ve Türk Edebiyatı Merkezi'nin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalara basın yakın ilgi göstermiş, çeşitli yayın organlarında birçok haber ve yoruma yer verilmiştir. (Bkz. BASINDA)

Web Page Designers

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü
06800 Bilkent -- Ankara, Türkiye
Telefon: +90 (312) 290 27 11
Faks: 90 (312) 266 40 59
E-posta: turkedeb@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi
06800 Bilkent -- Ankara, Türkiye
Telefon: +90 (312) 290 23 17
Faks: 90 (312) 266 40 59
E-posta: temerkez@bilkent.edu.tr